Teme konferencije

 • argumentacija i pravo
 • teorija argumentacije
 • povijest retorike
 • retorika i filozofija
 • retorika i stilistika 
 • retorika u medijima
 • retorika političkog diskursa
 • retorika religijskog diskursa
 • retorika znanosti
 • retorika u obrazovanju
 • vizualna retorika