Petra Aczél

Petra Aczél redovita je profesorica i voditeljica Instituta za humanističke znanosti i teoriju komunikacije te suradnik na Doktorskoj školi društvenih komunikacija na Sveučilištu Corvinus u Budimpešti. Doktorsku disertaciju iz lingvistike obranila je 2003. na temu Pobjeđivanje riječima. Klasična retorička tradicija i moderna teorije argumentacije, a svoje nastupno predavanje održala je 2011. Primarna su joj područja interesa retorika, teorija argumentacije, persuazija, komunikacija u medijima i novim medijima te javna i politička komunikacija. Autorica je i koautorica osam knjiga i mnogo članaka na temu retorike (verbalne, vizualne, virtualne) i komunikacije.

Radila je i kao savjetnica u organizacijskoj komunikaciji Mađarske akademije znanosti te kao specijalni izvjestitelj o višem obrazovanju i komunikaciji u Ministarstvu obrazovanja Mađarske. Predsjednica je i članica uredništva nekoliko stručnih časopisa te voditeljica projekata o medijskoj pismenosti i komunikacijskoj učinkovitosti.

U proljeće 2015. bila je gostujuća međunarodna profesorica na Sveučilištu u Richmondu (SAD) gdje je na Odsjeku za retoriku i komunikacijske znanosti predavala kolegije Retorika središnje Europe i Novi mediji u globalnom kontekstu. Te je godine na Sveučilištu Corvinus dobila i nagradu Kenneth Rice za izvrsnost u predavanjima.

http://aczelpetra.hu/curriculumvitae.html

Nick Turnbull

Nick Turbull je predavač na Odsjeku politologije Sveučilišta u Manchesteru. Osnovna područja njegovog istraživačkog rada vezana su uz preispitivanje procesa u političkoj retorici i stvaranja javnoga mišljenja. Interdisciplinarno je usmjeren s obzirom na to da povezuje političke znanosti, retoriku, filozofiju i sociologiju. Njegova stručnost najviše dolazi do izražaja po pitanju problematologije na temu koje je i objavio više radova, uključujući Michel Meyer's Problematology: Questioning and Society (Bloomsbury 2014.) te članke u History of the Human Sciences, Policy and Society i Revue Internationale de Philosophie. Njegovi objavljeni radovi na temu retorike mogu se naći u zborniku Rhetoric in British Politics and Society (Palgrave Macmillan 2014.) kao i u časopisima Critical Discourse Studies, Critical Policy Studies, Political Studies, i Philosophy & Rhetoric. Trenutačno radi na studiji propitkivanja britanskog javnog prostora te na proturopstvenom diskurzu u europskoj javnoj politici.

Od 2011. do 2016. Bio je sazivač Interpretive Political Science Association Specialist Group u UK Political Studies Association, a danas je zamjenik urednika u časopisu Revue Internationale de Philosophie. Držao je pozvana predavanja iz sociologije na Macquarie University (2014.) i iz politologije na University of Liverpool (2017.).

https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/researchers/nicholas-turnbull(9b86290d-3e1c-4af9-81c8-dee706dd5ab1).html