Prva međunarodna znanstvena konferencija o retorici „Dani Ive Škarića“ održana je u Postirima na Braču od 19. do 22. travnja 2012. Pozvani su predavači bili Leo Groarke (Sveučilište u Windsoru, Kanada) i Igor Ž. Žagar (Sveučilište u Mariboru, Slovenija). Knjiga What Do We Know about the World? Rhetorical and Argumentative Perspectives (ur. Gabrijela Kišiček i Igor Ž. Žagar; Windsor / Ljubljana, 2013.) nastala je na temelju odabranih radova izloženih na prvim „Danima Ive Škarića“.
Preuzmite detaljan program konferencije

Druga međunarodna znanstvena konferencija o retorici „Dani Ive Škarića“ održana je u Postirima na Braču od 23. do 26. travnja 2014. Pozvani su predavači bili Frans H. van Eemeren (Sveučilište u Amsterdamu, Nizozemska) i Jens E. Kjeldsen (Sveučilište u Bergenu, Norveška).
Preuzmite detaljan program konferencije

Treća međunarodna znanstvena konferencija o retorici „Dani Ive Škarića“ održana je u Postirima na Braču od 20. do 23. travnja 2016. Pozvani su predavači bili Christopher Tindale (Sveučilište u Windsoru, Kanada), Michael Burke (Sveučilište u Utrechtu, Nizozemska) i Krešimir Bagić (Sveučilište u Zagrebu).
Preuzmite detaljan program konferencije

Četvrta međunarodna znanstvena konferencija o retorici „Dani Ive Škarića“ održana je u Postirima na Braču od 18. do 21. travnja 2018. Pozvani su predavači bili Petra Aczel (Sveučilište Corvinus  u Budimpešti) i Nick Turnbull (The University of Manchester, Great Britain).

Preuzmite detaljan program konferencije