PROGRAMSKI ODBOR

 • Gordana Varošanec-Škarić (predsjednica)- Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Petra Aczél – Sveučilište Corvinus u Budimpešti, Mađarska
 • Leo Groarke – Sveučilište u Windsoru, Kanada
 • Damir Horga – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Ivana Jozić -   Filozofski fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska
 • Keith Lloyd – Državno sveučilište Kent, Ohio, SAD
 • Maurizio Manzin – Pravni fakultet, Sveučilište u Trentu, Italija
 • Federico Puppo – Pravni fakultet, Sveučilište u Trentu, Italija
 • Anita Runjić Stoilova  – Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Hrvatska
 • Jean Wagemans – Humanistički fakultet, Sveučilište u Amsterdamu, Nizozemska
 • Frank Zenker – Fakultet humanističkih znanosti i teologije u Lundu, Švedska

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR

 • Alma Vančura (predsjednica)  - Filozofski fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska 
 • Zdravka Biočina –  Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb, Hrvatska
 • Davor Nikolić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Davor Stanković – Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, Hrvatska
 • Diana Tomić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Ana Vlah - Hrvatska radiotelevizija, Zagreb, Hrvatska
 • Jelena Vlašić Dujić  - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska