DIŠ6, TRAVANJ 2023. GODINE

Poštovani budući sudionici Dana Ive Škarića,

želimo vas obavijestiti da će se sljedeća konferencija odvijati od 19. do 22. travnja 2023. godine. Predaje sažetaka produžene su do 28. studenoga 2022. 

Vidimo se u Postirima dogodine!

 

Sadržaj

Autor ne preuzima odgovornost za aktualnost, točnost, potpunost i kvalitetu predočenih informacija. Zahtjevi na temelju odgovornosti autora koji se odnose na štete materijalne ili duhovne prirode, a koje su nastale uslijed korištenja ili nekorištenja ponuđenih informacija, odnosno korištenjem manjkavih ili nepotpunih informacija, načelno su isključeni, ukoliko se ne radi o dokazivo namjernom propustu ili grubom nemaru autora. Sve su ponude slobodne i neobvezujuće. Autor izričito zadržava pravo promijeniti, dopuniti ili obrisati dijelove stranica ili cijelu ponudu, te privremeno ili konačno prestati s objavljivanjem bez posebne najave.

Poveznice

Kod posrednog ili neposrednog upućivanja na strane internet stranice ("Links") koje se nalaze izvan područja odgovornosti autora, odgovornost autora može nastupiti isključivo u slučaju da je autor bio upoznat sa sadržajima, te mu je tehnički bilo izvodljivo spriječiti uporabu protuzakonitih sadržaja. Autor ovime izričito izjavljuje da u trenutku stavljanja poveznica nisu bili uočljivi nikakvi ilegalni sadržaji na stranicama do kojih linkovi upućuju. Na aktualno i buduće oblikovanje, sadržaje, autorska prava na povezanim stranicama ili na stranicama na koje se upućuje, autor nema nikakvoga utjecaja. Stoga se autor na ovaj način izričito ograđuje od svih sadržaja na povezanim ili na stranicama na koje se upućuje, a koje su promijenjene nakon postavljanja poveznica. Ova tvrdnja odnosi se na sve linkove i poveznice unutar vlastitih internet stranica, kao i na sve tuđe unose u knjige gostiju, forume i mailing-liste koje je postavio autor. Za ilegalne, manjkave i nepotpune sadržaje, te posebno za štete koje su nastale uslijed korištenja ili nekorištenja na taj način ponuđenih informacija, jamči isključivo ponuđač te stranice do koje vodi poveznica, a ne onaj koji poveznicom na nju samo upućuje.

Autorska prava

Autor teži u potpunosti poštivati u svim svojim publikacijama autorska prava prikazanih grafikona, tonskih zapisa, video zapisa i tekstova, koristiti vlastite grafikone, tonske zapise, video zapise i tekstove, ili nelicencirane grafike, tonske zapise, video zapise i tekstove. Sve marke i obilježja navedeni na internet stranicama i eventualno zaštićeni od treće osobe neograničeno podliježu odredbama trenutno važećih zakona o zaštiti obilježja i vlasništvu njihova zakonitog vlasnika. Samo na osnovu pukog davanja naziva ne može se zaključiti da obilježja marke nisu zaštićena od trećih osoba! Copyright objavljenih, samostalno kreiranih objekata pripada isključivo autoru stranica. Umnožavanje ili uporaba takvih grafika, tonskih zapisa, video zapisa i tekstova u drugim elektronskim ili tiskanim izdanjima nije dopuštena bez izričitog pristanka autora.

Zaštita podataka

Ukoliko na internet stranicama postoji mogućnost unosa osobnih ili poslovnih podataka (e-mail adresa, imena, adresa), takvo davanje podataka temelji se isključivo na slobodnoj volji korisnika. Potraživanje i plaćanje svih ponuđenih usluga - ukoliko je tehnički izvedivo i moguće - dopušteno je i bez unosa takvih podataka, odnosno unosom anonimnih podataka ili pseudonima.

Pravovaljanost izjave o odricanju od odgovornosti

Ovu izjavu o odricanju od odgovornosti treba promatrati kao sastavni dio internet stranica koje na nju upućuju. Ukoliko dijelovi ili pojedinačne formulacije ovoga teksta ne odgovaraju, više ne odgovaraju, ili ne odgovaraju u potpunosti važećem pravnom okviru, to ne utječe niti na sadržaj, niti na pravovaljanost ostatka ovog dokumenta.